Moss Schakklub inviterer til
Landsturneringen 2006
8. - 15. juli

SJAKKBUTIKKEN.NO
Resultater

BYGGERN
-Hovedsponsor for Landsturneringen 2006-


Kongressen til NSF:


Kontingenten til 10 direktemedlemmer den store saken

kongress

Bildet: Den gjenvalgte sjakkpresidenten Torstein Bae flankerte av representanter for arrangørene av de to neste landsturneringene, Jonar Lensebakken for Sjakkalliansen på Hamar og Gunnar Bue fra Tønsberg Sjakkklubb.

Torstein Bae og hans styre gjenvalgt på rolig kongress

Norges Sjakkforbund gjennomførte sin 85. kongress i Moss Kunstgalleri søndag på vel en time. Det var få kontroversielle saker. Mest debatt vakte spørsmålet om hvilken kontingent direktemedlemmer skal betale. Etter avstemning landet man på 600 kroner mot i dag 720 kroner.

Forbundsledelsen ville egentlig sette denne kontingenten til 500 kroner, men forsamlingen mente at det ikke skulle være billigere å stå direkte tilknyttet forbundet enn å gå via en klubb. Per i dag har NSF 10 direkte medlemmer.
                                                                  
Det ble gjenvalgt på hele styret bortsett fra at Frode Wiggen fra Stavanger kom inn som nytt styremedlem. Ny varamann ble Stig Gabrielsen fra Bergens SK.

Kongressen vedtok å tildele Landsturneringen i 2008 til Tønsberg. Neste år er det Sjakkalliansen, det vil si sjakkretsen, som skal arrangere turneringen på Hamar.

Ellers uttrykte OSS-representanten Ole Chr. Moen skepsis til at det ikke lenger er anledning til en klubb å ha mer enn ett lag i den nye Telioserien. Dette forslaget mente han ikke hadde vært diskutert godt nok med klubbene. President Torstein Bae mente man fikk høste erfaringer med den kommende serien før man eventuelt gjorde et annet vedtak.

Det var også enkelte spørsmål til regnskapet. Etter en drøy time trakk de vel 40 kongressdeltakerne ut i regnet for å finne en pub eller restaurant hvor de kunne følge finalen i fotball-VM

 

 

 

 
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmaster Medlemmer Kommentar! Dumdows

GENERAL OF WEBMASTER