Moss Schakklub inviterer til
Landsturneringen 2006
8. - 15. juli

SJAKKBUTIKKEN.NO
Resultater

BYGGERN
-Hovedsponsor for Landsturneringen 2006-


Klasseinndeling

 

Klasse Krav Startavgift
   
Vanlig
Lyn
Elite Rating over 2300 (Spillere tas ut av eliteutvalget)
Gratis
200,-
Mester Rating over 2000
550,-
200,-
Klasse 1 Rating: 1750-1999
550,-
200,-
Klasse 2 Rating: 1500-1749
550,-
200,-
Klasse 3 Rating: 1250-1499
550,-
200,-
Klasse 4 Rating: 1000-1249
550,-
200,-
Klasse 5 Rating under 1000
550,-
200,-
Senior A Født 1.1.1946 eller tidligere
550,-
200,-
Senior B Født 1.1.1946 eller tidligere og under 1500 i rating
550,-
200,-
Junior A Født 1.1.1986 eller senere
400,-
100,-
Junior B Født 1.1.1986 eller senere og under 1500 i rating
400,-
100,-
Kadett A Født 1.1.1990 eller senere
300,-
100,-
Kadett B Født 1.1.1990 eller senere og under 1250 i rating
300,-
100,-
Lilleputt Født 1.1.1993 eller senere
300,-
100,-
Miniputt Født 1.1.1995 eller senere
300,-
100,-

 

Betaling gjøres til:

Kasserer i Moss Schakklub ved
Helge Antonsen
Trollstubben 2 E
1535 Moss
Kontonr: 1638 24 37784

N.B. Navn, fødselsnummer og klubb SKAL oppgis ved betaling.

Startkontingentene forutsetter påmelding innen 1. juni 2006.
Etter det vil startkontingenten forhøyes til 650, 500 og 400.

Påmeldte etter 22. juni 2006 må betale 50% tilleggsavgift (825, 750, 450).

Siste påmeldingsfrist fredag 30. juni 2006. Påmeldte etter denne datoen kan bli avvist.

 

 

 

 

 
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmaster Medlemmer Kommentar! Dumdows

GENERAL OF WEBMASTER