Moss Schakklub inviterer til
Landsturneringen 2006
8. - 15. juli

SJAKKBUTIKKEN.NO
Resultater

BYGGERN
-Hovedsponsor for Landsturneringen 2006-


 

Kontaktinfo
Navn Funksjon Tlf
Terje Roer General Of Webmaster
99606741
Espen Andersen Landsturnering ansvarlig 970 17 149
Hans Olav Lahlum Ansvarlig turneringsleder 957 58 286
Helge Antonsen Påmelding og innbetaling 908 77 285
Oddvar Aasen Program og bulletin 952 85 986

 

 

 

 

 
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmaster Medlemmer Kommentar! Dumdows

GENERAL OF WEBMASTER