Moss Schakklub inviterer til
Landsturneringen 2006
8. - 15. juli

SJAKKBUTIKKEN.NO
Resultater

BYGGERN
-Hovedsponsor for Landsturneringen 2006-


Spillested

Spillestedet for Landsturneringen 2006 blir Mossehallen. Denne ligger sentralt til i Nesparken, kun 5 min gangavstand fra Moss sentrum.
Selve spillehallen er på ca 3700m2. Det er kafeteria i tilknytting til hallen og vi kommer også til å sette opp et telt som vil fungere som analyserom.
I Nesparken finnes det badestrender, kano/kajakk utleie og store gress arealer som kan brukes til diverse aktiviteter.

Ankomst og parkering.

Ankomst nordfra: Ta av E6 ved Mosseporten kjøpesenter, følg innfartsåra (Rv 19) inn mot Moss. Mossehallen ligger på venstre hånd, ca 150 før rundkjøringa ved Esso.
NB: Parker bilen på den store parkeringsplassen på høyre hånd, "myra". Dette koster p.t. kr 10 for hele dagen.
Følg gangveien til Mossehallen.

Ankomst fra bastøferga: Følg skiltingen mot Oslo. Ta av RV 19 til høyre første avkjørsel etter rundkjøringen i Moss sentrum (ved Esso)
NB: Parker bilen på den store parkeringsplassen på venstre hånd, "myra". Dette koster p.t. kr 10 for hele dagen.
Følg gangveien til Mossehallen.

 

 

 

 
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmaster Medlemmer Kommentar! Dumdows

GENERAL OF WEBMASTER